03 marca, 2010

Pochvala a darček

Pochvala je pohladenie pre detskú dušičku a malý darček je pohladenie detských zmyslov, ktoré sa oddajú hre a fantázii.

1

4

3

2